NIEUWSBRIEF

Beste zangersvrienden,

 Op 13 oktober hebben Mark Rutte en Hugo de Jonge opnieuw verscherpte maatregelen afgekondigd. Deze week is bekend gemaakt dat de maatregelen nog wel tot eind december van kracht zullen blijven. Heel veel verenigingen en instellingen worden daardoor getroffen, zo ook ons eigen Almelo’s Christelijk Mannenkoor. Niet om vrolijk van te worden en ik ben bang dat ons geen leuke weken in het verschiet liggen. En dat terwijl we jullie wilden verblijden met de mededeling dat we eind oktober, begin november weer met de repetities zouden starten, maar dat moeten we helaas (opnieuw) afblazen. We schuiven in principe alles voorlopig enkele weken voor ons uit. Ook de geplande bijeenkomst in Hof ’88, het zgn. ‘Omgekeerd concert’ op 19 december, zal naar alle waarschijnlijkheid komen te vervallen.

 

Inmiddels kan ik jullie wel melden dat ‘ons kinderkoor’ Jong Vocaal Twente een stevige basis heeft voor een langdurig voortbestaan. Er is een goed bestuur gevormd, er is een zakelijk leider en dirigente is de in deze regio bekende Mariëtte Effing. De kinderen hebben dit voorjaar natuurlijk niet ‘live’ kunnen repeteren maar ze hebben wel online enkele workshops gevolgd. Zodra de kinderen weer naar school mochten zijn ze buiten gaan repeteren in het park (Schelfhorst). Zodoende is het schooljaar toch nog leuk afgesloten. Na de zomervakantie is er weer geoefend in de zaal van de Vrije School en zijn ze met heel veel plezier weer aan de slag gegaan. Helaas zit een grote ledenwerfactie of een concert er voorlopig nog niet in. Alle reden tot blijdschap en optimisme.

 

We blijven hopen en vertrouwen op betere tijden, ook voor ons mannenkoor! We blijven met elkaar in contact middels deze nieuwsbrieven.

 

Rest ons jullie allen veel sterkte te wensen, maak er het beste van, houd rekening met elkaar en blijf vooral gezond.

 

 

Met een hartelijke groet,

namens het bestuur,

 

Gert Koetsier

Ik spreek de wens en de hoop uit dat we elkaar binnen afzienbare tijd weer kunnen ontmoeten om samen te gaan zingen. Voor nu: Blijf gezond!!

Met een vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Gert Koetsier

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

 

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Voorzitter

Almelo’s Christelijk Mannenkoor

In Memoriam Wil Kruizinga

De mededeling van het overlijden van Wil is met een schok ontvangen door de koorleden van het ACM.

Wil werd lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor op 15 januari 1980. Hij is ruim 40 jaar trouw lid geweest als 2e tenor, en heeft zich in die tijd zeer verdienstelijk gemaakt voor het koor. Wil is gedurende 8 jaar, in twee periodes bestuurslid geweest. Eerst als penningmeester en secretaris, later als algemeen bestuurslid. Daarnaast heeft Wil altijd hand en spandiensten verricht, de laatste jaren (na het overlijden van Gerrit Wolthuis) nam hij het bijhouden van de ledenlijst op zich.

Ook muzikaal liet Wil van zich horen. Zo heeft hij diverse liederen naar voren gebracht om in het repertoire van het koor op te nemen. Het meest recente voorbeeld daarvan was het lied ‘k Heb gehoord van een stad. Ik las bij dat lied het volgende gebed:

God, U wijst ons de weg die wij moeten gaan om thuis te komen in de stad boven wolken. Een stad zonder tranen, zonder nood, zonder angst, zonder strijden. U hebt Wil geroepen om mens te zijn voor de mensen. Wij danken U voor alles wat U aan hem hebt gegeven. Wij danken U voor alles wat hij voor anderen mocht betekenen en wat anderen voor hem hebben betekend.
Wij vragen U, laat hem meezingen in de liederen van hemelse vreugde. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 In onze gedachten zijn we bij Ada, kinderen en kleinkinderen en we wensen hen sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het koor zal zich Wil blijven herinneren als een gewaardeerd lid. We zijn dankbaar dat we Wil hebben gekend.

Namens leden, bestuur en dirigent,

Gert Koetsier

Geplaatst in Leden.