NIEUWSBRIEF

 

 

Almelos Christelijk Mannenkoor

 

 

Beste zangersvrienden,

 

In de vorige Nieuwsbrieven heb ik voorzichtig optimistisch geschreven over het weer op gang brengen van de repetities. Maar ja, je kunt nog zo optimistisch zijn, als het virus zich gevaarlijk muteert en als dat dan zelfs leidt tot een avondklok dan vallen alle plannen – hoe voorzichtig ook – in duigen.

Gelukkig kan ik wel melden dat onder de koorleden geen besmettingen gemeld zijn. Wie nog twijfelde of zingen gezond is?

 

De wekelijkse belrondje langs een groot aantal leden van onze secretaris Johan Hammink, wordt bijzonder op prijs gesteld en wordt hiervoor hij in de bestuursvergadering geprezen.

 

Vorige week is er een online bestuursvergadering geweest, en zijn er een aantal afspraken gemaakt die ik hier graag met u deel:

De contributie over het 1e kwartaal wordt normaal geïnd, zoals u wellicht gemerkt hebt.
De vergoeding aan Frank wordt weer uitbetaald, dit is bepaald op 75%. Vanaf september heeft Frank geen vergoeding van ons ontvangen in afwachting van de ondersteunende maatregelen van het kabinet. Omdat Frank hier geen gebruik van heeft kunnen maken is over die periode alsnog eenvergoeding overgemaakt van 75%.
De voorbereidingen voor de Jaarvergadering over 2020 worden gestart. De Jaarvergadering zal dit jaar schriftelijk plaatsvinden, de Tijdelijke wet COVID-19 maakt dit mogelijk. U zult hiervoor t.z.t. de Jaarstukken ontvangen, evenals een procedure voor inspraak en mogelijke stemming.

De bestuursvergadering heb ik geopend met een passend gebed waarmee ik deze Nieuwsbrief wil afsluiten:

 Laten we hopen op betere tijden, hou het gezond met elkaar!!

Met een hartelijke groet,

namens het bestuur,
Gert Koetsier