Clubkas actie Rabobank

  Leden, niet leden en verder eenieder die het Almelo’s. Christelijk Mannenkoor een warm hart toedragen hebben hun stem gegeven ten behoeve van de “kas” van het ACM.    Dank hiervoor!

Lees verder

kerstoptreden 2018 – 2019

Zondag 22 december j.l. hebben in het kader van hun beider 100 jarig bestaan het Almelo’s Christelijk Mannenkoor en Almelo’s Mannenkoor gezamenlijk een kerstconcert verzorgd. In aanwezigheid van de burgemeester van Almelo Dhr. Arjen Gerritsen en de commissaris van de Koning van de provincie Overijssel Dhr. Andries Heidema aangevuld met een overvolle basiliek van genodigden […]

Lees verder

privacy Reglement

1. De persoonsgegevens van de leden van Almelo’s Christelijk Mannenkoor worden voor zover nodig in een bestand bewaard met als doel een zo goed mogelijk functioneren van de vereniging mogelijk te maken, zowel op artistiek als op sociaal verenigingsniveau. 2. Het doel waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn bestaat uit: a. Een optimale berichtenuitwisseling met de […]

Lees verder

recensie jubileumconcert

KLANKRIJK EN VEELZIJDIG JUBILEUMCONCERT ALMELOSE MANNENKOREN Almelo. Grote kerk. Zaterdag 21 april 2018. Jubileumconcert 100-jarig bestaan Almelo’s Christelijk Mannenkoor, dirigent Frank den Bakker en Almelo’s Mannenkoor, dirigent Nick Moritz. Koninklijk Symphonieorkest Cecilia, dirigent Christian van den Berg. Bariton Martijn Sanders. Het was zaterdagavond in de Grote Kerk feest. Een overvolle kerk, twee jubilerende mannenkoren en […]

Lees verder

4 mei herdenking

Ook in 2020 zal het ACM gezamenlijk met het Almelo’s Mannenkoor de dodenherdenking aan het Weth. van Dronkelaarsplein op gepaste wijze muzikaal omlijsten. Deze herdenking staat in het teken van 75 jaar bevrijding van Almelo. De aanwezigheid van Canadese oorlogsveteranen geven deze herdenking een bijzonder karakter. Op 5 mei staat in de Grote Kerk in […]

Lees verder

100 jaar Almelose Mannenkoren in 2018

In 2018 bestaat het Almelo’s Christelijk Mannenkoor 100 jaar. Een jubileum dat het ACM samen met het dan ook 100-jarige Almelo’s Mannenkoor vieren. Twee jubileumconcerten staan op het programma: zaterdag 21 april in de Grote Kerk zondag 23 december in de Sint-Georgiusbasiliek.  

Lees verder