PROMOTIETOER ACM

Promotietour Almelo’s Christelijk Mannenkoor (ACM)
Het Almelo’s Christelijk Mannenkoor gaat een promotietour houden, in met name kerken in Almelo
en omgeving. Doel is om mensen te activeren om te gaan zingen en zangers die niet meer in een koor
zingen kennis te laten maken met een koor met aspiraties. De promotietour start in september en
loopt door tot midden volgend jaar.
Kenmerken van de promotietour zijn optredens in kerkdiensten en Eucharistievieringen, met actieve
samenwerking met kerkenraden en parochiebesturen. In overleg met de predikant(e), pastoor of
voorgang(st)er wordt uit het repertoire van het koor een aantal te zingen nummers gekozen. Voor de
medewerking aan de dienst wordt geen vergoeding gevraagd. Als tegenprestatie wordt gevraagd om
aandacht aan de promotietour te geven in het kerkblad of de website, een poster met uitdaging om
te gaan zingen én het uitdelen van een flyer toe te staan. Waarbij opgemerkt wordt dat een gift voor
dekking van kosten altijd welkom is.
Doel is om enthousiasme te kweken voor het zingen in een koor. In ons koor zijn vriendschap,
gezellige sfeer en verbinding door muziek belangrijke pijlers waarop het koor steunt. Daarnaast blijkt
uit neurologisch onderzoek dat zingen een gezonde hobby is: de longen worden getraind
(ademhaling) en de brein wordt ook actief geprikkeld.
Wekelijks wordt er gerepeteerd onder de bevlogen muzikale leiding van Frank den Bakker, één keer
per maand krijgt Frank ondersteuning van Henk Linker op de piano. Dit zijn intensieve repetities
waarbij alles gevraagd wordt van de zangers. Het ACM kent 4 partijen: 1e en 2e tenoren, baritons en
bassen, het koor prijst zich gelukkig met de evenredige verdeling van de zangers over de
verschillende partijen. Maar aanvulling, van mensen die op zoek zijn naar een nieuwe hobby, is
gewenst. Daarnaast willen we zangers die noodgedwongen “koorloos“ zijn geworden, omdat door de
coronaperiode enkele koren zijn opgeheven, aanmoedigen om weer te gaan zingen. Bij ons ACM zijn
nieuwe leden van harte welkom. Zie
www.acmalmelo.nl
Voor contact is onze voorzitter Gert Koetsier beschikbaar ghkoetsier@gmail.com