NIEUWSBRIEF

 

 

Almelos Christelijk Mannenkoor

 

 

Beste zangersvrienden,

 

In de vorige Nieuwsbrieven heb ik voorzichtig optimistisch geschreven over het weer op gang brengen van de repetities. Maar ja, je kunt nog zo optimistisch zijn, als het virus zich gevaarlijk muteert en als dat dan zelfs leidt tot een avondklok dan vallen alle plannen – hoe voorzichtig ook – in duigen.

Gelukkig kan ik wel melden dat onder de koorleden geen besmettingen gemeld zijn. Wie nog twijfelde of zingen gezond is?

 

De wekelijkse belrondje langs een groot aantal leden van onze secretaris Johan Hammink, wordt bijzonder op prijs gesteld en wordt hiervoor hij in de bestuursvergadering geprezen.

 

Vorige week is er een online bestuursvergadering geweest, en zijn er een aantal afspraken gemaakt die ik hier graag met u deel:

De contributie over het 1e kwartaal wordt normaal geïnd, zoals u wellicht gemerkt hebt.
De vergoeding aan Frank wordt weer uitbetaald, dit is bepaald op 75%. Vanaf september heeft Frank geen vergoeding van ons ontvangen in afwachting van de ondersteunende maatregelen van het kabinet. Omdat Frank hier geen gebruik van heeft kunnen maken is over die periode alsnog eenvergoeding overgemaakt van 75%.
De voorbereidingen voor de Jaarvergadering over 2020 worden gestart. De Jaarvergadering zal dit jaar schriftelijk plaatsvinden, de Tijdelijke wet COVID-19 maakt dit mogelijk. U zult hiervoor t.z.t. de Jaarstukken ontvangen, evenals een procedure voor inspraak en mogelijke stemming.

De bestuursvergadering heb ik geopend met een passend gebed waarmee ik deze Nieuwsbrief wil afsluiten:

 Laten we hopen op betere tijden, hou het gezond met elkaar!!

Met een hartelijke groet,

namens het bestuur,
Gert KoetsierHeren
Deze week hebben we afscheid genomen van een koorlid van ons, in een dankdienst voor zijn leven in de Grote Kerk.
 
De familie had mij uitgenodigd om als voorzitter van het koor bij de uitvaart aanwezig te zijn en om een In Memoriam uit te spreken. Daarnaast was het de wens van de familie dat enkele leden van het koor de cantorij functie zouden overnemen; in een kerkdienst mogen de kerkgangers geen liederen zingen, maar een kleine cantorij mag dat wel. Dat hebben we gedaan, en dat was heel bijzonder om te doen. Een vijftal leden van het koor was aanwezig.
 
Voor het eerst konden we als koor geen afscheid nemen van een koorlid, en dat is een enorm gemis. Voor ons, omdat een koorvriend is heengegaan, voor de familie, wetend dat het koor zo’n bijzondere plaats heeft ingenomen in zijn leven. En, zeker niet op de laatste plaats voor hemzelf: zijn koor kon er niet bij zijn. Daarom was het heel bijzonder om dit te doen, op deze manier. Bij leven was al aangegeven welke liederen door het mannenkoor gezongen zouden worden bij zijn uitvaart: Mijn Herder is de Here God, Nader mijn God bij U en Vaste rots van mijn behoud. De eerste twee liederen hebben wij éénstemmig gezongen met begeleiding van een schoonzoon op piano en een kleinzoon met gitaar. Vaste rots van mijn behoud klonk ter afsluiting van mijn In Memoriam, het was onze koorversie van de CD uit 1995 (opgenomen in de Grote Kerk). Tijdens het derde couplet heb ik de oorkonde van de KCZB en de bijbehorende sculptuur op een tafeltje naast de kist gezet: hij is dit jaar 40 jaar lid van het Almelo’s Christelijk Mannenkoor. Het laatste lied dat wij hebben gezongen was Groot is Uw trouw, o Heer.
 
Voorafgaand aan de dienst zijn we even bij elkaar gekomen om in te zingen, samen met de pianist en gitarist. Toen wij als leden de kerk inliepen was de koster de geluidsinstallatie aan het testen: Vaste rots van mijn behoud schalde door de kerk! Emotioneel als ik ben schoten mij de tranen in de ogen: wat klonk dat mooi. Ik heb stilletjes meegezongen, en dat zag ik andere leden ook doen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het niet al te lang meer duurt voordat we weer samen kunnen komen om die prachtige liederen te zingen.
 
Het koor zal zich hem blijven herinneren als een gewaardeerd lid en vooral ook als een beminnelijk man. We zijn dankbaar dat we hem hebben gekend.”
 
 
 
Gert Koetsier


Simon van Baaren †
Afgelopen  week bereikte ons het droevige bericht dat Simon is overleden. Deze maand zou Simon 40 jaar koorzanger zijn geweest. Elk verlies is triest, maar Simon nam een bijzondere plek in bij ons koor. Altijd aanwezig, altijd constructief en natuurlijk zijn actieve rol bij het schenken van koffie en een “drankje”. Wij wensen de familie veel sterkte, nu en in de toekomst.