NIEUWSBRIEF

 

 

Almelos Christelijk Mannenkoor

 

 

Beste zangersvrienden,

 

In de vorige Nieuwsbrieven heb ik voorzichtig optimistisch geschreven over het weer op gang brengen van de repetities. Welnu, alles wijst er op dat we de corona perikelen voorlopig achter ons hebben gelaten.

De wekelijkse belronde langs een groot aantal leden van onze secretaris Johan Hammink, wordt bijzonder op prijs gesteld en wordt hiervoor hij in de bestuursvergadering geprezen.

 

Onlangs is er een bestuursvergadering geweest, en zijn er een aantal afspraken gemaakt die ik hier graag met u deel:

De contributie over het 1e kwartaal wordt normaal geïnd, zoals u wellicht gemerkt hebt.
De vergoeding aan Frank wordt weer uitbetaald, dit is bepaald op 75%. Vanaf september heeft Frank geen vergoeding van ons ontvangen in afwachting van de ondersteunende maatregelen van het kabinet. Omdat Frank hier geen gebruik van heeft kunnen maken is over die periode alsnog een vergoeding overgemaakt van 75%.
De jaarvergadering van afgelopen juni heeft geen noemenswaardige problemen opgeleverd.  Als belangrijkste punt is wel het initiatief om te komen tot een actieve ledenwerfactie.
Het bestuur ondersteund dit van harte, en zal deze ook zeker faciliteren.

De bestuursvergadering heb ik geopend met een passend gebed waarmee ik deze nieuwsbrief wil afsluiten:

 Laten we hopen op een prima koorseizoen, hou het gezond met elkaar!!

Met een hartelijke groet,

namens het bestuur,
Gert Koetsier